Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis rodičům

3. 9. 2012

 Ve školním roce 2012/2013 bude součástí klasifikace anglického jazyka mluvní cvičení na zadané téma. 

Cílem je naučit žáky plynule a gramaticky správně hovořit před publikem. Budou hodnocena tato kritéria: plynulost projevu, gramatická správnost, výslovnost, neverbální projev a dodržení časového limitu.
Zkoušení proběhne 2x za pololetí. Žák je povinen předvést mluvní cvičení nejméně jednou za pololetí, v případě absence bude na konci pololetí stanoven náhradní termín. Pokud se žák opět nedostaví, bude z mluvního cvičení hodnocen stupněm „nedostatečný“.
Známka z mluvního cvičení bude mít v závěrečné klasifikaci vysokou váhu na úrovni pololetní prověrky.