Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přídavná jména - stupňování

10. 4. 2008

Stupňování krátkých přídavných jmen

Druhý a třetí stupeň u těchto adjektiv vytváříme pomocí koncovek. To je lépe vidět v následující tabulce. Povšimněte si především pravopisných změn:

I. zákl. tvar

 

II. stupeň komparativ

 

III. stupeň   Superlativ

 

long (dlouhý)

longer (delší)

longest (nejdelší)

big (velký) 

bigger (větší)

biggest (největší)

nice (hezký)

 

nicer (hezčí)

nicest (nejhezčí)

large (velký)

 

larger (větší)

largest (největší)

clever (chytrý)

 

cleverer (chytřejší)

cleverest (nejchytřejší)

funny (legrační)

 

funnier (legračnější)

funniest (nejlegračnější)

dry (suchý)

drier (sušší)

 

driest (nejsušší)

 

 

 

1) Ke zdvojování dochází, pokud přídavné jméno končí na přízvučnou slabiku končící na písmena: souháska + samohláska + souhláska (např. BIG, THIN)

2) U slov končících na -y, před kterým je souhláska (funny, dry apod.), dochází k změkčení tohoto -y (funnier, funniest).

 

Některá přídavná jména jsou nepravidelná:

 

good (dobrý)    better (lepší)      best (nejlepší)

 

bad (špatný)      worse (horší)     worst (nejhorší)

 

 

 

Mezi nepravidelná přídavná jména se také řadí slovo far, které má dva způsoby stupňování:

far - farther - farthest (používá se pro vzdálenost - vzdálenější, nejvzdálenější)

far - further - furthest (používá se pro pořadí - další, poslední / dále, nejdále)

 

Stupňují se i tato slova:

 

 

many  (mnoho - počitatelná podst. jm.)     more (více)     most  (nejvíce)

 

much  (mnoho - nepočitatelná podst. jm.)  more (více)      most  (nejvíce)

 

little (málo - nepočitatelná podst. jm.)        less (méně)        least  (nejméně)

 

few (málo - počitatelná podst. jm.)              fewer (méně)     fewest  (nejméně)