Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témata a kritéria mluvních cvičení

11. 9. 2011

Témata: 

7. ročník

Unit 3: Where were you last weekend?

            My holiday

Unit 4: The food I like and I don´t like

             My recipe

Unit 5: My country

            The weather in my country

Unit 6: TV programmes I like and don´t like

             My favourite film character

 

 Kritéria: 

Kritérium

Výborná kvalita

Dobrá kvalita

Nedostačující kvalita

Plynulost projevu

Žák/ žákyně používá spíše kratší věty; nehledá další slova dlouho, nepoužívá příliš mnoho vycpávkových slov, nesměje se   

občas tápe při volbě slova, občas vyloudí nějaký plevelný zvuk nebo výraz; někdy žákovi se nedaří ukončit myšlenku

dlouho přemýšlí o volbě slov nebo výrazů; jeho vystoupení je zatížené mnoha plevelnými slovy; žákovy věty postrádají jasný začátek a konec

Výslovnost

Žák/ žákyně vyslovuje správně a zřetelně, posluchač výborně porozumí tomu, co chtěl/a žák/ žákyně vyjádřit

v projevu se občas objeví výraz s nesprávnou výslovností, nebrání to ale správnému pochopení

Výslovnost je nesprávná, posluchač projevu nerozumí

Gramatická správnost

Žák/ žákyně používá správnou stavbu věty, správné výrazy v gramaticky správném tvaru

používá správnou stavbu věty, tvary slov nebo zvolené výrazy nejsou vždy v gramaticky správném tvaru

výstavba vět je nesprávná, používá často gramaticky špatné výrazy nebo tvary slov

Dodržení časového limitu

Žák/ žákyně dodrží víceméně časový limit, hlídá si ho sám nebo požádá spolužáka o upozornění, že se blíží konec limitu

odříká naučenou prezentaci tak, že se do limitu vejde, ale nevyužije zbývajícího času nebo žák výrazně překročí stanovený limit

vystoupení se příliš odchyluje od zadaného času, a to má negativní vliv na její obsah

Neverbální projev

řeč těla a mimika ladí s projevem, žák navazuje s posluchači oční kontakt, nepoužívá přehnaná gesta nebo grimasy, nepomáhá si v rozpacích například žmouláním oblečení nebo žužláním vlasů, a reaguje vhodně na odezvu posluchačů

žákův neverbální projev trpí nějakým drobným nedostatkem, kterým si žák pomáhá překonat nejistotu

žákova řeč těla prozrazuje nezvládnuté rozpaky, je v rozporu s obsahem a cílem projevu (gesta příliš rozmáchlá, grimasy zlehčují projev apod.), na odezvu posluchačů nereaguje vůbec nebo naopak přehnaně