Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program září říjen na maďarské škole

19. 10. 2008

September- October

 

·         03 / 09: Introduction of Comenius Project to the whole Staff. Every teacher was given to a hand-out with detailed project scheme and tasks.

·         18-19 /09 : ÖKO-Pack public benefit company arranged an exhibition in our school titled ’Products from Waste Materials’. Not only did they display lot of products made of  waste materials but they also provided the children with plenty of educational materials, quizes and they give lectures to every class. It was extremely useful and the children enyoyed it very much

·         26/ 09 : All day competition between the classes in connection with the project. All class had to make something from waste materials and they had to solve several playful tasks which were placed all over the town. It was great fun!

·         October began with the preparation of the partners meeting. All class gathered information , pictures etc about the partner countries.

·         18 /10 : Autumn Cleaning campaign . Every student were involved int he cleaning campaign when we collected gabage around the school and some public places int he town. The students also cleaned up the classrooms.

  1. 3.9. Představení projektu všem učitelům. Každý dostal časové schéma a program projektu
  2. 18., 19. 9. organizace zabývající se ekologií uspořádala na škole výstavu Produkty z odpadů. Nejenom že uspořádali výstavu, ale také předali žákům hodně materiálů, kvízů a také uspořádali výuku pro každou třídu. Bylo to užitečné a dětem se to líbilo.
  3. 26.9. Soutěž mezi třídami ve spojení s projektem. Museli vyrobit něco z odpadů a vyřešti několik úkolů, které byly rozmístěny po městě. Byla to velká legrace.
  4. V říjnu jsme se začali připravovat na návštěvu partnerů. Děti shromažďovaly informace o partnerských školách a jejich zemích.
  5. 18.10. Podzimní úklidová kampaň - úklid okolí školy a nějakého veřejného prostransví ve městě. Děti si také uklidily třídy.