Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magnetická síla

21. 10. 2008
 • Magnety na sebe působí magnetickými silami.
  Magnetické síly mohou být přitažlivé nebo odpudivé.
  Velikost magnetických sil ubývá s rostoucí vzdáleností.
 • Magnetické síly jsou zprostředkovány magnetickým polem.
  Prostředí, jakými jsou vzduch, voda, líh, písek, mouka, prakticky neovlivňují magnetické síly.
 • Magnetické účinky magnetu jsou nejvýraznější na pólech. Každý magnet má nejméně jeden severní a jeden jižní pól.
  Severní pól označujeme písmenem N, jižní pól písmenem S.
 • Tělesa, která jsou magnetem přitahována, jsou tvořena látkami s feromagnetickými vlastnostmi.
  Látky, na které magnet nepůsobí, jsou nemagnetické.
 • Tělesa s feromagnetickými vlastnostmi se v blízkosti magnetu zmagnetují. Tento jev nazýváme magnetickou indukcí.
  Podle látky, z které jsou tělesa vyrobena, vytvoří dočasné nebo trvalé magnety.

 • Magnetické pole můžeme znázornit soustavou magnetických indukčních čar.
  Magnetické indukční čáry udávají v každém svém bodě směr výsledné magnetické síly. Jsou uzavřenými křivkami, které se nikde neprotínají.
 • V místě, kde jsou magnetické síly velké, procházejí magnetické indukční čáry hustě vedle sebe. Orientace magnetické indukční čáry se dá určit magnetkou. Představu o soustavě magnetických indukčních čar si můžeme udělat na základě pilinového obrazce.
 • Magnet, který se může volně otáčet kolem svislé osy, zaujme severojižní směr. Jeho severní pól ukazuje na sever.
  Kompas je magnetka opatřená úhloměrovou stupnicí.
 • Příčinou toho, že střelka kompasu ukazuje na sever, je zemské magnetické pole. Magnetické pole Země je podobné magnetickému poli tyčového magnetu.
 • Jižní magnetický pól Země leží na severní polokouli v polární oblasti, ale není totožný se zemským severním pólem.